INSTÄLLD TRÄNING pga Covid19

Med anledning av ökande risk för smittspridning, har Brandbergens Aikidoklubb beslutat att ställa in samtliga träningspass till och med 30/4 2020. Därefter fattas ett nytt beslut.

The more, the merrier – Tanizugake 2, planerat till 25/4 ställs in tillsammans med all övrig träning. Lägret vi hoppas vi kunna hålla till hösten istället.

Även det extrainsatta årsmötet 22/3 2020 ställs in.
Beslut om nytt datum meddelas efter 31/3.

Vi håller oss uppdaterade om rekommendationer och riktlinjer från myndigheter och förbund, samt tar hänsyn till den egna klubbens möjlighet att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt under rådande omständigheter.

Information kommer att uppdateras löpande i klubbens digitala kanaler, såsom hemsida och Facebook. Sprid gärna informationen sinsemellan också om möjlighet finns.
Frågor och funderingar kring detta skickas med e-post till email hidden; JavaScript is required.

Så fort som möjlighet ges öppnar vi upp verksamheten igen.  

Uppdatering 18/3 2020

Svenska Budo- och Kampsportsförbundet rekommenderar nu att idrotterna undviker träning innehållande övningar med direkt fysisk kontakt. De rekommenderar också medlemsföreningarna att, i den mån det är möjligt, bedriva sina verksamheter utomhus.

I Brandbergens Aikidoklubb har vi därför beslutat att ställa in all träning till och med 31/3 2020. Beslutet grundar sig även i att vi för tillfället inte kan garantera att vi har friska instruktörer till de pass vi eventuellt skulle välja att hålla öppna.

Uppdatering 1/4 2020

Rekommendationerna om att undvika fysisk kontakt och att bedriva så mycket av verksamheten som möjligt utomhus kvarstår. Samtidigt som riktlinjerna kring sammankomster med många deltagare skärps, framhåller Folkhälsomyndigheten vikten av fysisk aktivitet och att hålla verksamhet främst för barn och ungdom igång. Det är dock varje förenings ansvar att tillse att verksamheten bedrivs på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Vi har därför beslutat att hålla träningarna inställda till och med 14/4, men håller nu på att utarbeta en plan för hur vi ska kunna öppna upp träningen igen.

Uppdatering 13/4 2020

Med anledning av att prognoserna för virusets utveckling nu ser värre ut än de gjorde när vi senast fattade beslut, väljer vi att hålla stängt ytterligare två veckor. Verksamheten är nu stängd tom 30/4. Det innebär att vi också ställer in lägret The more, the merrier – Taninzugake 2, som vi skulle haft den 25/4. Lägret flyttas till hösten, om möjligt.

Sidan senast uppdaterad 13/4 2020.