Aikidotermer – ordlista

GRUNDLÄGGANDE TAISABAKI- OCH FALLÖVNINGAR

tai no tenkan ho/tai no henko kroppsförflyttning,grundläggande ingång där höftpartiet roterar bakåt
irimi tenkan taisabaki kroppsförflyttning, grundläggande ingång där höftpartiet roterar framåt
mae ukemi framåtfall
ushiro ukemi bakåtfall
yoko ukemi sidofall

WAZA (TRÄNINGSSÄTT)

tachi waza stående träning
hanmi handachi waza träning där stående uke anfaller sittande nage
suwari waza sittande träning
ushiro waza träning mot anfall bakifrån
kihon waza grundträning
katame waza träning av fasthållningstekniker
nage waza träning av kasttekniker
kaeshi waza träning av kontringstekniker
jiyu waza fria tekniker – en eller flera anfallare, fokus på teknik
ran dori fria tekniker på fria anfall – vanligtvis flera anfallare, fokus på flöde
futari dori träning med två anfallare som anfaller samtidigt
futari gake träning med två anfallare som anfaller en i taget
sannin dori träning med tre anfallare som anfaller samtidigt
sannin gake träning med tre anfallare som anfaller en i taget
taninzugake träning med fler är tre anfallare
kakari geiko träning med flera anfallare som anfaller en i taget, vanligtvis på led
tanto dori träning mot kniv
tachi dori träning mot svärd
jo dori träning mot stav
tachi waza aikidotekniker med bokken i hand
jo waza aikidotekniker med jo i hand
aiki ken träning där båda har svärd
aiki jo träning där båda har stav
bokken suburi träning ensam med svärd
jo suburi träning ensam med stav
bokken awase kata i par där båda har bokken
jo awase kata i par där båda har jo

KATAME WAZA (FASTHÅLLNINGSTEKNIKER)*

ikkyo ude osae första tekniken, fasthållen arm
nikyo kote mawashi andra tekniken, inåtvriden handled
sankyo kote hineri tredje tekniken, vriden handled
yonkyo tekubi osae fjärde tekniken, fasthållen arm
gokyo ude nobashi femte tekniken, utsträckt arm
rokkyo hijikime osae sjätte tekniken, armbågslåsning
kaiten osae   fasthållning med uppspänd arm

NAGE WAZA (KAST), GRUNDTEKNIKER*

kokyu ho teknik baserad på andningsövning
suwawi waza kokyu ho sittande andnings- och centrumövning
kokyu nage andningskast
irimi nage ingångskast
tenchi nage himmel-jordkast
shiho nage fyra riktningars kast
kote gaeshi utåtvriden handled
udekime nage kast med uppspänd arm
kaiten nage cirkelkast
koshi nage höftkast
juji garami kast med ukes armar korsade framför bröstet
ushiro kiri otoshi kast där uke dras ner bakifrån
aiki otoshi kast kring ukes pivåpunkt, ”vippkast”
aiki nage harmoniska kraftens kast, kroppssvep av ben

NAGE WAZA (KAST), SPECIALTEKNIKER*

ude garami/ude gaeshi teknik där ukes arm låses (garami), vilket kan följas upp med ett kast (gaeshi)
hijikime nage kast med uppspänd armbåge
kubi nage kast med grepp om ukes nacke
sumi otoshi hörnkast, kast av uke i riktning där balans/stöd saknas
ganseki otoshi koshinage rygg mot rygg
kata guruma kast där uke lyfts upp på axlarna
sutemi nage offerkast

* Flera av fasthållnings- och kastteknikerna förekommer i olika versioner, beroende på hur nage förflyttar sig i förhållande till uke:
omote – framsida/positiv sida
ura –baksida/negativ sida
soto – utsida
uchi – insida

ATT RÄKNA PÅ JAPANSKA

ichi ett
ni två
san tre
yon/chi fyra
go fem
rokku sex
nana/shichi sju
hachi åtta
ku nio
ju tio

ATTACKFORMER

DORI (GREPP)

ai hanmi katate dori grepp om handled med position med höger mot höger, vänster mot vänster
gyaku hanmi katate dori grepp om handled med spegelvända positioner, höger mot vänster och vice versa
ryote dori grepp om båda handlederna
katate ryote dori (morote dori) grepp med båda händerna om en handled
hiji dori grepp om armbågen
ryohiji dori grepp om båda armbågarna
sode dori grepp i ärmen
ryosode dori grepp i båda ärmarna
kata dori enhandsgrepp vid axeln
ryokata dori grepp vid båda axlarna
muna dori grepp om rockslagen på bröstet
kubi shime strypning
katate kubishime grepp om handled och strypgrepp
kakae dori grepp om kropp och armar bakifrån

USHIRO DORI (GREPP BAKIFRÅN)

ushiro ryote dori grepp om båda handlederna
ushiro ryohiji dori grepp om båda armbågarna
ushiro ryosode dori grepp i båda ärmarna
ushiro ryokata dori grepp vid båda axlarna
ushiro eri dori grepp i kragen vid nacken
ushiro kubishime strypning

TSUKI/UCHI (SLAG/HUGG)

tsuki (jodan, chudan, gedan) rakt slag (ansikte, mage, lågt slag)
shomen uchi rakt handkantshugg mot huvudet
shomen ate rakt handkantsslag mot ansiktet
yokomen uchi handkantshugg mot tinningen
uraken slag med utsidan av handens knogar
atemi distraktionsslag som kan, men inte måste träffa

KERI (SPARK)

mae geri spark rakt framåt
yoko geri spark åt sidan
mawashi geri rundspark
ushiro geri spark rakt bakåt

TRÄNING MED VAPEN

KAMAE (GARDPOSITIONER)

jodan no kamae hög gard (bokken hålls i huggposition höjd över huvudet)
chudan no kamae gard med tsuka framför centrum (bokken riktas mot anfallarens ögon)
gedan no kamae låg gard
hasso no kamae hög gard (bokken hålls höjd på sidan av huvudet, med nedre grepphand strax ovanför brösthöjd)
waki no kamae gard med bokken vänd bakåt i sänkt läge (bokkens längd döljs för motståndaren)
kamae otoku sänkt, neutral kamae (utan hot)

BOKKEN SUBURI (GRUNDTEKNIKER MED BOKKEN)

TSUKI (STÖT)

jodan tsuki stöt mot huvudet
chudan tsuki stöt mot solar plexus
gedan tsuki låg stöt

UCHI (HUGG)

shomen uchi rakt hugg mot huvudet
yokomen uchi hugg mot tinningen
kote uchi hugg mot handled
kesa geri snett hugg över bröstet (följer rockslaget)
do uchi hugg mot magen (horisontellt)

JO SUBURI (GRUNDTEKNIKER MED JO)

TSUKI (STÖT)

choku tsuki normalstöt
gyaku tsuki (kaeshi tsuki) normalstöt med omvänd hand
ushiro tsuki stöt bakåt
tsuki gedan gaeshi choku tsuki + lågt svep
tsuki jodan gaeshi choku tsuki + högt svephugg

UCHI (HUGG)

shomen uchikomi rakt hugg
renzoku uchikomi rakt hugg + tinningshugg  (korsade armar)
men uchi gedan gaeshi rakt hugg + lågt svep
men uchi ushiro tsuki rakt hugg + stöt bakåt
gyaku yokomen ushiro tsuki tinningshugg (korsade armar) + stöt bakåt

KATATE (ENHANDSTEKNIKER)

katate gedan gaeshi enhandsfattat lågt svep
katate toma uchi enhandsfattat högt svephugg
katate hachinoji gaeshi enhandsfattat högt svephugg (i form av en liggande åtta)

HASSO (EFTER FORMEN FÖR DET JAPANSKA TECKNET FÖR 8)

hasso gaeshi men uchi roterande block (=HG) + rakt hugg
hasso gaeshi tsuki HG + gyaku tsuki
hasso gaeshi ushiro tsuki HG + stöt bakåt
hasso gaeshi ushiro uchi HG + rakt hugg rakt bakåt
hasso gaeshi harai (koho harai) HG + roterande svepblock bakåt

NAGARE (FLÖDANDE)

hidari nagare kaeshi uchi block (efter vändning 180° vänster) + rakt hugg
migi nagare kaeshi tsuki tinningshugg (med korsade armar) + block (efter vändning 180° höger) + choku tsuki