Priser

Priser

Barn (upp till 12 år):
300 kr/termin

Ungdomar (13-19 år):
500 kr/termin

Vuxna (från 20 år och uppåt):
1000 kr/termin

Terminsavgifterna betalas in till bankgiro 5921-2019 eller med Swish till 1231748052.

Ange namn, personnummer och vilken termin betalningen gäller för i meddelande-/ OCR-fältet.

Terminsavgifterna skall vara inbetalda följande datum:
VT – senast den 31 januari
HT – senast den 30 september

Det är viktigt att du betalar terminsavgiften då den bland annat innehåller en försäkring som är giltig under träningarna.

Vid obetald avgift kan du bli avvisad från träning tills avgiften inkommit.

Aikido-träning i dojon