Gradering

Gradering

Vid en gradering prövar du din kunskapsnivå genom att visa namngivna tekniker för en eller flera graderingsförrättare (på lägre grader innebär det inför dina vanliga tränare). Uppfylls kraven tilldelas du en ny grad. Graderna sträcker sig från 10:e kyu till 7:e kyu för barn och från 6:e kyu till 1:a kyu för ungdomar och vuxna. Vid 3:e kyu får du bära hakama (vida svarta byxor).

Efter 1:a kyu kan du gradera sig till 1:a dan, vilket är den första graden där du tillåts bära svart bälte. Detta innebär en gradering inför svenska graderingskommittén eller inför en japansk tränare med dan-graderingstillstånd. Dan-graderna sträcker sig upp till 9:e dan, men alla grader efter 4:e dan är rekommendationsgrader som inte kräver någon gradering.

Graderingar hålls vid vår- och höstavslutningarna. Vill du gradera dig fyller du i en graderingsansökan och lämnar till någon av tränarna.