Personuppgiftspolicy

Hantering av personuppgifter

I Brandbergens Aikidoklubb insamlar vi personuppgifter i samband med att du och/eller ditt barn blir medlem hos oss. Personuppgifterna behandlas därefter enligt gällande lagar och regler i enlighet med GDPR.

Personuppgifterna används i arbetet med:
* närvarorapportering
* ansökan om bidrag och LOK-stöd
* betalning av medlems-/träningsavgift
* information om aktuella händelser i klubben
* graderingsorganisation
* försäkringsärende vid eventuell skada under träning
* statistiska mätningar hos exempelvis de förbund som föreningen är medlem av

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst
* få se vilka uppgifter som lagras hos oss
* ändra befintliga uppgifter
* få veta hur dina personuppgifter används och vem som får ta del av dem
* få dina personuppgifter borttagna ur våra system (notera att detta även innebär avslutat medlemskap)

Vem får ta del av dina uppgifter?

Inom klubben hanteras personuppgifter främst av våra instruktörer vid mottagande av ny medlem samt vid närvarorapportering. Klubbens styrelse hanterar uppgifterna för övriga ändamål (se ovan).
Dina uppgifter registreras i följande system utanför föreningen:
* ApN – kommunens system för närvarorapportering samt ansökan om bidrag och LOK-stöd
* IdrottOnline – Riksidrottsförbundets system för medlemsregistrering, statistiska underlag, försäkringsärenden mm.
* Klubbens mailtjänst – extern tjänst för informationsutskick

Dina personuppgifter delas inte med tredje part, med undantag för de förbund föreningen är medlem av samt Haninge kommun.

Dina personuppgifter tas bort ur föreningens register senast 24 månader efter avslutat medlemskap. Dock krävs särskild kontakt med Riksidrottsförbundet för total borttagning från IdrottOnline, och kontakt med Haninge kommun för borttagning ur ApN.

Övrigt

Brandbergens Aikidoklubb följer de riktlinjer som anges av Riksidrottsförbundet.

I det fall föreningen får kännedom om eventuellt läckage av personuppgifter/dataintrång meddelas samtliga berörda omgående.

Länkar

Info om kommunens bidragssystem ApN:
https://www.haninge.se/uppleva-och-gora/foreningar/apn-aktivitetskort-pa-natet/

Info om Riksidrottsförbundets system:
http://www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/GDPRochIdrottOnline