Aktuellt

Avslutning söndag 6/6 kl.16:00

På söndag 6/6 kl. 16:00 – 18:00 har vi sedvanlig sommaravslutning med träning, fika och diplomutdelning. Alla tränar kl. 16:00 – 17:00 och därefter bjuder vi på fika.

På grund av pandemin anpassar vi träningen och sprider ut oss ordentligt i lokalen om vi blir många. Fikat kommer också att se lite annorlunda ut, men vi lovar både hårda och mjuka kakor precis som vanligt. Meddela eventuella allergier vid anmälan.

Anmälan på träningspassen innan, eller till email hidden; JavaScript is required.
Välkomna!

Ingen träning torsdag 3/6

På torsdag den 3/6 är träningen inställd på grund av att kommunens ordinarie säsong slutar 31/5. Söndagen 6/ 6 har vi dock bokat en extra tid för att kunna ha avslutning.

Avslutningen är i Kampsport 1 kl.16:00 – 18:00 (träning 16-17) för alla.
Klubben bjuder på fika.

Träningen igång igen

Torsdagen 15/4 öppnar träningen igen. Vi kör på som före uppehållet, dvs. alla barn och ungdomar födda 2002 eller senare är välkomna på torsdagar kl. 19:00 – 20:30 i Budorummet, och söndagar kl. 16:00 – 17:00 och 17:00 – 18:00 i Kampsport 1.

Instruktörer på plats är friska.

Inställda pass 8/4 och 11/4

Uppdatering 8/4:

Vi håller stängt även idag torsdag 8/4 och söndag 11/4 pga. karantän i samband med covid -19.

Föreningen vill och ska enbart erbjuda träning under säkra förhållanden. Vi följer därför de längre karantänsregler som finns för konstaterad covid -19 (extra försiktighet i 14 dagar, istället för sedvanliga 7) plus eventuella extra dagar om sjukdomssymtom kvarstår.

Vi uppmanar våra medlemmar att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom, samt att testa sig enligt rekommendationer från FHM och 1177 om symtom som varar mer än 24 h uppstår.


30/3:

På grund av ett pågående lokalt utbrott av covid-19 på instruktörernas arbetsplats, har vi valt att ta det säkra före det osäkra och ställa in träningen torsdagen 1/4. Om fler pass behöver ställas in är ännu oklart. Vi informerar löpande när vi själva har bättre koll på läget.

Söndagen 4/4 är all träning inställd på grund av att hallen är stängd.
Brandbergens Aikidoklubb önskar alla medlemmar en fin påsk!

Årsmöte 11/4 kl. 13:00

Det är dags för årsmöte i Brandbergens Aikidoklubb. På grund av rådande omständigheter med smittspridning har vi denna gång valt att hålla mötet digitalt.

Datum: 11/4 2021
Tid: Kl. 13:00 – 14:30
Plats: Digitalt på Zoom

Alla som betalade medlemsavgift någon gång under 2020 eller senare är välkomna att deltaga.
Vårdnadshavare är ombud för barn 5 – 11 år (eller om äldre barn/ungdom själv önskar företrädas av sin vårdnadshavare).

Anmälan sker via mail till email hidden; JavaScript is required senast 6/4 2021.

Anmälan ska innehålla följande:
Ämne: Deltagande Årsmöte 2021
Medlemmens för- och efternamn
Eventuellt ombuds för- och efternamn
Mailadress till vilken du önskar få möteslänken skickad.

Motioner ska vara inkomna senast 28/3 2021.
Möteshandlingar publiceras inom kort.

Terminsstart VT 2021, sön 7/2

Nu är det äntligen klart, söndag 7/2 startar vi verksamheten igen efter ett alltför långt vinterlov! Men bara för barn och unga födda 2002 eller senare. Vuxna får vänta lite till.

Vi har denna termin gjort några anpassningar i träningstiderna och lokalerna. De tider som gäller just nu är följande:

Söndagar
Barn (Lek) 6-10 år kl. 16:00 – 17:00
Barn (Aikido) 8-10 år kl. 17:00 – 18:00
Ungdomar 11-19 år (Aikido) kl. 17:00 – 18:00

OBS: All verksamhet på söndagar sker i Kampsport 1 (nedre plan.)
Vi delar lokalen så att barngruppen och ungdomsgruppen tränar åtskilda.

Torsdagar
Ungdomar 11 – 19 år (Aikido) kl. 19:00 – 20:30 i Budorummet.
(Pass på övriga av förra terminens tider utgår)

Detta gäller vid träning:

* Alla som kommer till lokalen måste vara helt symtomfria enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller även eventuella åskådare.
* Om någon i hemmet har konstaterad covid önskar vi att även den som är frisk stannar hemma.
* Alla ska tvätta och sprita händerna noga före träning, samt efter toalettbesök ody.* Alla bör byta om och duscha hemma.
* Alla måste ha tofflor när de rör sig utanför mattan.
* Så länge som coronapandemin pågår är vi restriktiva mot åskådare. Det får inte råda trängsel i lokalen.
* Om möjligt, undvik kollektivtrafiken under resa till och från träningen.

Vi håller oss uppdaterade kring restriktioner från idrottsförbunden och myndigheterna, och anpassar oss därefter. Vi vill därför uppmana våra medlemmar att hålla lite extra koll på Facebook och hemsida, då exempelvis beslut om inställd träning kan fattas med kort varsel.


Inställd träning 6/12

Vi ställer denna vecka in även barnträningen, då bekräftade fall av covid-19 konstaterats på instruktörernas arbetsplats. Det är självklart jättetråkigt, men bättre att ta det säkra före det osäkra, resonerar vi. Vi följer utvecklingen av detta noggrant, och återkommer med uppdaterad information inför nästa pass.

Barnträning under lokala coronarestriktioner

Barnträning på söndagar hålls enligt klubbens senaste beslut som vanligt, trots den inställda träningen för vuxen och äldre ungdom. Ungdomar födda 2005 eller senare är välkomna att vara med på söndagar kl. 17-18, och vi anpassar verksamheten efter de som är där. Alla medlemmar uppmanas dock att hålla sig informerade då ny information kan komma med kort varsel.

På grund av rådande omständigheter har vi gjort en del anpassningar både utanför och på mattan:

* Alla som kommer till lokalen måste vara helt symtomfria enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller även eventuella åskådare.
* Alla ska tvätta och sprita händerna noga före träning, samt efter toalettbesök ody.
* Alla bör byta om och duscha hemma.
* Alla måste ha tofflor när de rör sig utanför mattan.
* Så länge som coronapandemin pågår är vi restriktiva mot åskådare. Det får inte råda trängsel i lokalen. Föräldrar uppmanas att uppehålla sig utanför sporthallen under pågående träning. Det går bra att lämna/hämta barnet inne i lokalen så länge avstånd till andra vuxna tillses.
* Vid konstaterad och pågående covid-19 hos någon i hemmet vill vi att även den som är symptomfri stannar hemma.

Vi håller oss uppdaterade kring restriktioner från idrottsförbunden och myndigheterna, och anpassar oss därefter. Vi vill därför uppmana våra medlemmar att hålla lite extra koll på Facebook och hemsida, då exempelvis beslut om inställd träning kan fattas med kort varsel.

Folkhälsomyndighetens senaste restriktioner finns att läsa här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Sidan senast uppdaterad 22/11 2020

INSTÄLLD TRÄNING ungdom/vuxen tom 13/12

INSTÄLLD TRÄNING TOM 13/12 för ungdom/vuxen födda till och med 2004, pga. lokala coronarestriktioner. Datumet kan komma att ändras i enlighet med myndigheternas beslut.

Barnträning på söndagar hålls enligt klubbens senaste beslut som vanligt. Ungdomar födda 2005 eller senare är välkomna att vara med på söndagar kl. 17-18, och vi anpassar verksamheten efter de som är där. Alla medlemmar uppmanas dock att hålla sig informerade då ny information kan komma med kort varsel.

Folkhälsomyndighetens senaste restriktioner finns att läsa här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Klubben tar löpande beslut om fortsatt inställd träning eller återstartad verksamhet baserat på direktiv från idrottsförbunden och myndigheterna. Eftersom nuvarande restriktioner fått förlängt giltighetsdatum, ställer vi även fortsättningsvis in all träning för alla födda 2004 eller tidigare.

Sidan senast uppdaterad 22/11 2020

Extrainsatt årsmöte 17/6

Nytt datum för extrainsatt årsmöte 17/6, kl. 19:00

Hej alla medlemmar. Som ni vet blev vi tidigare i år tvungna att ställa in ett extrainsatt årsmöte pga. covid-19.

Nytt datum är 17/6 kl. 19:00. Mötet kommer att ske digitalt, och därför behöver ni som vill/kan vara med anmäla er med aktuell mailadress till email hidden; JavaScript is required.

I mailet skriver ni ert eget namn, och mailadress som möteslänken ska skickas till. Du som är vårdnadshavare och företräder medlem under 13 år anger även barnets namn.
Endast medlem och vårdnadshavare för medlem kommer att släppas in i mötet.
Vi ser gärna att så många som möjligt av er deltar.

Information om mötesregler dras i samband med länkdelning.