Inställd träning 6/12

Vi ställer denna vecka in även barnträningen, då bekräftade fall av covid-19 konstaterats på instruktörernas arbetsplats. Det är självklart jättetråkigt, men bättre att ta det säkra före det osäkra, resonerar vi. Vi följer utvecklingen av detta noggrant, och återkommer med uppdaterad information inför nästa pass.