Barnträning under lokala coronarestriktioner

Barnträning på söndagar hålls enligt klubbens senaste beslut som vanligt, trots den inställda träningen för vuxen och äldre ungdom. Ungdomar födda 2005 eller senare är välkomna att vara med på söndagar kl. 17-18, och vi anpassar verksamheten efter de som är där. Alla medlemmar uppmanas dock att hålla sig informerade då ny information kan komma med kort varsel.

På grund av rådande omständigheter har vi gjort en del anpassningar både utanför och på mattan:

* Alla som kommer till lokalen måste vara helt symtomfria enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta gäller även eventuella åskådare.
* Alla ska tvätta och sprita händerna noga före träning, samt efter toalettbesök ody.
* Alla bör byta om och duscha hemma.
* Alla måste ha tofflor när de rör sig utanför mattan.
* Så länge som coronapandemin pågår är vi restriktiva mot åskådare. Det får inte råda trängsel i lokalen. Föräldrar uppmanas att uppehålla sig utanför sporthallen under pågående träning. Det går bra att lämna/hämta barnet inne i lokalen så länge avstånd till andra vuxna tillses.
* Vid konstaterad och pågående covid-19 hos någon i hemmet vill vi att även den som är symptomfri stannar hemma.

Vi håller oss uppdaterade kring restriktioner från idrottsförbunden och myndigheterna, och anpassar oss därefter. Vi vill därför uppmana våra medlemmar att hålla lite extra koll på Facebook och hemsida, då exempelvis beslut om inställd träning kan fattas med kort varsel.

Folkhälsomyndighetens senaste restriktioner finns att läsa här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Sidan senast uppdaterad 22/11 2020