Terminsstart 8/1 2023

Vi välkomnar alla gamla och potentiellt nya medlemmar till en ny aikidotermin.
Söndagen den 8/1 2023 börjar träningen igen efter vinteruppehållet.

Barnträningarna har samma dagar, tider och lokaler som förut.

Ungdom/vuxen på söndagar klockan 18 – 19:30 kommer vi under terminen att flytta ner till Kampsport1. Håll ögon och öron öppna då ändringen kan komma med kort varsel.
Torsdagar klockan 19 – 20:30 är vi i Budosalen som vanligt.